G.J. Hommersom Gerechtsdeurwaarderspraktijk en Incassokantoren BV neemt alle incassowerkzaamheden en uw debiteurenbeheer graag uit handen. Daarbij staat het belang van onze cliënt onvoorwaardelijk voorop, mét - waar mogelijk - behoud van de goede relatie met de debiteur.

Een effectief debiteurenbeheer is in ieder bedrijf een voorwaarde voor continuïteit. Wij zijn hiervoor de deskundige en fullservice partner van een groeiend aantal bedrijven. Als ondernemer houdt u zich liever bezig met de kernactiviteiten van uw bedrijf dan met de zorg rond rekeningen en betalingen. Onbetaalde rekeningen of betalingen die lang uitblijven, zijn immers de schrik van iedere ondernemer. Ons kantoor ondersteunt u in de allereerste plaats - en bij voorkeur in een vroeg stadium - met deskundig, juridisch advies. Voorkómen is immers beter dan genezen. Moet het desondanks tot actie komen, dan kunt u ons belasten met de tenuitvoerlegging van vonnissen en kunt u uw vordering ter incasso aan ons uit handen geven.
Disclaimer - Copyright 2017 GJ Hommersom - Privacy